• ქართული
  • English

სასარგებლო ბმულები

სასესხო ხელშეკრულება საქართველოს მთავრობასა და რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკს (IBRD) შორის
(2019 წლის 18 ივნისი)

მსოფლიო ბანკი – პროექტი „ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხი – საქართველო I2Q (IBRD)“
(ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე)

მსოფლიო ბანკი – პროექტი „ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხი – საქართველო I2Q (IBRD)“, შესყიდვების გეგმა
(ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე)

გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) ანგარიშები და პუბლიკაციები

Save the Children საქართველო

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

 

 

ინოვაცია, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი