• ქართული
  • English

საკოორდინაციო საბჭო

პროექტის „ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხი – საქართველო I2Q (IBRD)“ გამჭვირვალედ და ეფექტიანად მართვის მიზნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის N320135 ბრძანებით დამტკიცდა საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობა.

გელა გელაძე

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე

საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარე

ნოდარ პაპუკაშვილი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი

ანა ბერძენაძე

მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელი, განათლების სპეციალისტი

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი - სათათბირო ხმის უფლებით

მზია გიორგობიანი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი

ეკატერინე გუნცაძე

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი

ლევან სუხიტაშვილი

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორი

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი

დავით ტაბიძე

მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი

თამარ სანიკიძე

პროგრამის „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD) აღმასრულებელი დირექტორი

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი

თამარ მახარაშვილი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი