• ქართული
  • English

დასრულებული ტენდერები

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: საგრანტო წინადადებების შეფასება

გამოქვეყნებულია: 15 სექტემბერი, 2022
ძალაშია: 28 ოქტომბერი, 2022

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის  „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტის – საქართველო I2Q (IBRD)“

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: კონკურენტული ინოვაციების ფონდის ფინანსური სპეციალისტი/კონტრაქტის მენეჯერი – ადგილობრივი კონსულტანტი

გამოქვეყნებულია: 22 აგვისტო, 2022
ძალაშია: 09 სექტემბერი, 2022

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო,  პროექტის „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის – საქართველო I2Q (IBRD)“ ფარგლებში,

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: კონკურენტული ინოვაციების ფონდის ფინანსური სპეციალისტი – ადგილობრივი კონსულტანტი

გამოქვეყნებულია: 8 ივლისი, 2022
ძალაშია: 29 ივლისი, 2022

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის„ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“ ფარგლებში,  რომელიც ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, იწვევს ინდივიდუალურ კონსულტანტებს

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: კონკურენტული ინოვაციების ფონდის განათლების სპეციალისტი – ადგილობრივი კონსულტანტი

გამოქვეყნებულია: 22 ივნისი, 2022
ძალაშია: 15 ივლისი, 2022

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის„ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“ ფარგლებში,

მოწევევა ინტერესის გამოსახატად: კონკურენტული ინოვაციების ფონდის იურიდიული სპეციალისტი – ადგილობრივი კონსულტანტი

გამოქვეყნებულია: 22 ივნისი, 2022
ძალაშია: 15 ივლისი, 2022

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის„ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“ ფარგლებში,

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: საკონსულტაციო მომსახურება უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობისთვის

გამოქვეყნებულია: 3 ივნისი, 2022
ძალაშია: 26 ივლისი, 2022

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის „ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: I2Q პროექტის შესრულების შეფასება

გამოქვეყნებულია: 30 მაისი, 2022
ძალაშია: 14 ივნისი, 2022

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის „ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის გაუმჯობესება და უწყვეტი პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები

გამოქვეყნებულია: 17 მაისი, 2022
ძალაშია: 22 ივნისი, 2022

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის „ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: სისტემური ადმინისტრატორის მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 12 აპრილი, 2022
ძალაშია: 04 მაისი, 2022

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის „ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: კომპეტენტური ინოვაციების ფონდის ადმინისტრირების ერთეულის ხელმძღვანელი – ადგილობრივი კონსულტანტი

გამოქვეყნებულია: 11 აპრილი, 2022
ძალაშია: 26 აპრილი, 2022

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის „ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“

1 2 3 6