• ქართული
  • English

დასრულებული ტენდერები

მოწვევა ფასთა კოტირებების წარმოსადგენად – ლოტი 1 – 3 D პრინტერი, ხელსაწყოების ნაკრები და დრონი, ლოტი 2 – IT და საკონფერენციო დარბაზის აღჭურვილობა, ლოტი 3 – ხელსაწყოების ნაკრებების შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 15 აგვისტო, 2023
ძალაშია: 31 აგვისტო, 2023

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,   პროგრამა „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტის – საქართველო I2Q

მოწვევა ფასთა კოტირებების წარმოსადგენად – ლოტი 1- კოდირებისა და პროგრამირების ნაკრებები, ლოტი 2 – მოდელების ნაკრებების შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 15 აგვისტო, 2023
ძალაშია: 29 აგვისტო, 2023

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო,   პროგრამა „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტის – საქართველო I2Q

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში STEAM ექსტრაკურიკულური პროგრამების განხორციელებისთვის საჭირო რესურსების (მწვანე ენერგიის (Green Energy) ნაკრებების) შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 5 აგვისტო, 2023
ძალაშია: 29 აგვისტო, 2023

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო,   პროგრამა „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტის – საქართველო I2Q

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: ზოგადი (eSchool) და ადრეული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის განახლება და საწარმოო არქიტექტურის EA, მონაცემების და დომეინის მოდელის შექმნა/დანერგვა სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემისთვის

გამოქვეყნებულია: 23 ივნისი, 2023
ძალაშია: 11 აგვისტო, 2023

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის  „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტის – საქართველო I2Q (IBRD)“

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის გაუმჯობესება

გამოქვეყნებულია: 24 თებერვალი, 2023
ძალაშია: 13 მარტი, 2023

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის „ინოვაციის, ინკლუზიურობის  და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“ ფარგლებში, რომელიც

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: სასწავლო სისტემების გადაწყვეტილებები და მხარდაჭერა (LMS) ზოგადი განათლებისთვის საქართველოში

გამოქვეყნებულია: 26 იანვარი, 2023
ძალაშია: 17 თებერვალი, 2023

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის  „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტის – საქართველო I2Q (IBRD)“

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: მოკლევადიანი კონსულტანტი უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი მოდელის ეფექტური ადმინისტრირების მიზნით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემის შექმნისათვის დაგეგმილი აქტივობების განხორციელების მხარდასაჭერად

გამოქვეყნებულია: 23 იანვარი, 2023
ძალაშია: 06 თებერვალი, 2023

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის „ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: საგრანტო წინადადებების შეფასება

გამოქვეყნებულია: 15 სექტემბერი, 2022
ძალაშია: 28 ოქტომბერი, 2022

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის  „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტის – საქართველო I2Q (IBRD)“

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: კონკურენტული ინოვაციის ფონდის ფინანსური სპეციალისტი/კონტრაქტის მენეჯერი – ადგილობრივი კონსულტანტი

გამოქვეყნებულია: 22 აგვისტო, 2022
ძალაშია: 09 სექტემბერი, 2022

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო,  პროექტის „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის – საქართველო I2Q (IBRD)“ ფარგლებში,

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: კონკურენტული ინოვაციის ფონდის ფინანსური სპეციალისტი – ადგილობრივი კონსულტანტი

გამოქვეყნებულია: 8 ივლისი, 2022
ძალაშია: 29 ივლისი, 2022

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის„ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“ ფარგლებში,  რომელიც ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, იწვევს ინდივიდუალურ კონსულტანტებს

1 2 3 6