• ქართული
  • English

პროექტის გუნდი

თამარ სანიკიძე

თამარ სანიკიძე

პროექტის აღმასრულებელი დირექტორი

მარინე ჟვანია

მარინე ჟვანია

ადმინისტრაციული მენეჯერი

ნინო ბეგიაშვილი

ნინო ბეგიაშვილი

უმაღლესი განათლების კომპონენტის ხელმძღვანელი

მაკა მახათაძე

მაკა მახათაძე

მონაცემთა ინტეგრაციის მენეჯერი

ზურა სიმონია

ზურა სიმონია

მონიტორინგისა და შეფასების სპეციალისტი

ალექსანდრე მელქაძე

ალექსანდრე მელქაძე

ფინანსური მენეჯერი

ნანა გოგია

ნანა გოგია

გადარიცხვების სპეციალისტი / ბუღალტერი

ია იაშვილი

ია იაშვილი

შესყიდვების სპეციალისტი

იანა სამხარაძე

იანა სამხარაძე

შესყიდვების სპეციალისტი

ვახტანგ ბაბუციძე

ვახტანგ ბაბუციძე

ინფრასტრუქტურული პროექტების კოორდინატორი - ინჟინერი

მაკა ბერაია

მაკა ბერაია

შესაძლებლობების განვითარების, ურთიერთობებისა და კომუნიკაციების სპეციალისტი

ელენე ნიკოლაიშვილი

ელენე ნიკოლაიშვილი

პროექტის მენეჯერი

თამარ ჭყონია

თამარ ჭყონია

ადრეული განათლების კომპონენტის ხელმძღვანელი

ხატია ცირამუა

ხატია ცირამუა

ზოგადი განათლების კომპონენტის ხელმძღვანელი

ანა გომელაური

ანა გომელაური

კონკურენტული ინოვაციის ფონდის ადმინისტრირების ერთეულის ხელმძღვანელი

გიორგი ივანიძე

გიორგი ივანიძე

კონკურენტული ინოვაციის ფონდის ადმინისტრირების ერთეულის სამართლის სპეციალისტი

ნაზი ფარსადანიშვილი

ნაზი ფარსადანიშვილი

კონკურენტული ინოვაციის ფონდის განათლების სპეციალისტი

გიორგი სიხარულიძე

გიორგი სიხარულიძე

კონკურენტული ინოვაციის ფონდის ფინანსური სპეციალისტი / კონტრაქტის მენეჯერი