• ქართული
  • English

კვლევები

დისტანციური/ონლაინ და შერეული სწავლა-სწავლების აქტუალურობა, თანამედროვე პერსპექტივები და გამოწევები (მოკლე ვერსია)