• ქართული
  • English

ხელშეკრულებები

15 ნოემბერი, 2023

2023 წლის 15 ნოემბერს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში STEAM ექსტრაკურიკულური პროგრამების განხორციელებისთვის სამუშაო სივრცის

13 ოქტომბერი, 2023

2023 წლის 13 ოქტომბერს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში STEAM ექსტრაკურიკულური პროგრამების განხორციელებისთვის საჭირო რესურსების

20 სექტემბერი, 2023

2023 წლის 20 სექტემბერს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულებები: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში STEAM ექსტრაკურიკულური პროგრამების განხორციელებისთვის საჭირო რესურსების

4 სექტემბერი, 2023

2023 წლის 4 სექტემბერს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: გადარიცხვების სპეციალისტი/ბუღალტერი

26 ივლისი, 2023

2023 წლის 26 ივლისს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: ფინანსური მართვის სპეციალისტი

4 აპრილი, 2023

2023 წლის 4 აპრილს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: საკონსულტაციო მომსახურება საქართველოში განათლების მართვის პროგრამული სისტემების განახლების

2 მარტი, 2023

2023 წლის 2 მარტს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა

20 თებერვალი, 2023

2023 წლის 20 თებერვალს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: მოკლევადიანი კონსულტანტი უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი მოდელის ეფექტური

17 იანვარი, 2023

2023 წლის 17 იანვარს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: საკონსულტაციო მომსახურება შემფასებელთა გუნდის შესაქმნელად და კონკურენტული ინოვაციების

21 ნოემბერი, 2022

2022 წლის 21 ნოემბერს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: საკონსულტაციო მომსახურება IT მხარდაჭერისთვის კონკურენტული ინოვაციის ფონდის (CIF)

1 2 3 6