• ქართული
  • English

ხელშეკრულებები

2 მარტი, 2023

2023 წლის 2 მარტს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა

20 თებერვალი, 2023

2023 წლის 20 თებერვალს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: მოკლევადიანი კონსულტანტი უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი მოდელის ეფექტური

17 იანვარი, 2023

2023 წლის 17 იანვარს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: საკონსულტაციო მომსახურება შემფასებელთა გუნდის შესაქმნელად და კონკურენტული ინოვაციების

21 ნოემბერი, 2022

2022 წლის 21 ნოემბერს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: საკონსულტაციო მომსახურება IT მხარდაჭერისთვის კონკურენტული ინოვაციის ფონდის (CIF)

7 ნოემბერი, 2022

2022 წლის 7 ნოემბერს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემის

5 ოქტომბერი, 2022

2022 წლის 5 ოქტომბერს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: კონკურენტული ინოვაციების ფონდის ფინანსური სპეციალისტი/კონტრაქტის მენეჯერი – ადგილობრივი

26 აგვისტო, 2022

2022 წლის 26 აგვისტოს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: ქვეყნის მასშტაბით ადრეული და სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების მართვის

24 აგვისტო, 2022

2022 წლის 24 აგვისტოს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულებები: საქართველო I2Q პროექტის შესრულების შეფასება კონკურენტული ინოვაციების ფონდის

15 აგვისტო, 2022

2022 წლის 15 აგვისტოს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: სწავლებისა და სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ზოგად განათლებაში

22 ივლისი, 2022

2022 წლის 22 ივლისს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრისთვის სისტემური ადმინისტრატორის მომსახურება

1 2 3 6