• ქართული
  • English

ხელშეკრულებები

15 აგვისტო, 2022

2022 წლის 15 აგვისტოს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: სწავლებისა და სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ზოგად განათლებაში

22 ივლისი, 2022

2022 წლის 22 ივლისს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრისთვის სისტემური ადმინისტრატორის მომსახურება

18 ივლისი, 2022

2022 წლის 18 ივლისს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: საქართველო I2Q პროექტის ზოგადი განათლების მიმართულების ხელმძღვანელი –

16 მაისი, 2022

2022 წლის 16 მაისს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: კომპეტენტური ინოვაციების ფონდის ადმინისტრირების ერთეულის ხელმძღვანელი – ადგილობრივი

2 მაისი, 2022

2022 წლის 2 მაისს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულებები: ,,სკოლებისთვის საგანმანათლებლო სახელმძღვანელოს და ონლაინ სასწავლო მოდულის შემუშავება

20 აპრილი, 2022

2022 წლის 20 აპრილს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: სწავლის შეფასების მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი პროექტისთვის ინოვაცია,

1 თებერვალი, 2022

2022 წლის 1 თებერვალს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: მოკლევადიანი საკონსულტაციო მომსახურება (საერთაშორისო კონსულტანტი) “უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის

17 იანვარი, 2022 წელი

2022 წლის 17 იანვარს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: მოკლევადიანი საკონსულტაციო მომსახურება (ადგილობრივი კონსულტანტი) „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის

10 იანვარი, 2022 წელი

2022 წლის 10 იანვარს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: მოკლევადიანი საკონსულტაციო მომსახურება (ადგილობრივი კონსულტანტი) – სისტემის დეცენტრალიზებული

30 ნოემბერი, 2021

2021 წლის 30 ნოემბერს, მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული პროგრამის „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტის –

1 2 3 5