• ქართული
  • English

ვაკანსიები

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: გადარიცხვების სპეციალისტი/ბუღალტერი – ადგილობრივი კონსულტანტი

გამოქვეყნებულია: 21 ივლისი, 2023
ძალაშია: 04 აგვისტო, 2023

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის „ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: ზოგადი განათლების მიმართულების ხელმძღვანელი

გამოქვეყნებულია: 1 ივნისი, 2022
ძალაშია: 24 ივნისი, 2022

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის „ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: სკოლამდელი განათლების მიმართულების ხელმძღვანელი

გამოქვეყნებულია: 22 დეკემბერი, 2020
ძალაშია: 12 იანვარი, 2021

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ ფარგლებში, რომელიც

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: პროექტის მენეჯერი

გამოქვეყნებულია: 16 დეკემბერი, 2020
ძალაშია: 30 დეკემბერი, 2020

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ ფარგლებში, რომელიც

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: ზოგადი განათლების მიმართულების ხელმძღვანელი

გამოქვეყნებულია: 10 დეკემბერი, 2020
ძალაშია: 01 იანვარი, 2021

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ ფარგლებში, რომელიც