• ქართული
  • English

მომართვა

გასაჩივრების მექანიზმი წარმოადგენს დავების გადაჭრის ინსტრუმენტს, იმ შემთხვევაში თუ საზოგადოების რომელიმე წევრი ან ჯგუფი მიიჩნევს, რომ გარემოსდაცვით და სოციალურ ზემოქმედებასთან დაკავშირებულ საქმიანობისას დაირღვა მისი ინტერესები ან უფლებები, ზიანი მიადგა გარემოს ან განხორციელდა არაკომპეტენტური ქმედება.

თუ მიგაჩნიათ, რომ პროექტის „ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხი – საქართველო I2Q (IBRD)“ მიმდინარეობა რაიმე სახის ზიანს აყენებს გარემოს ან საზოგადოებას, ან არღვევს მათ უფლებებს, შეგიძლიათ შეავსოთ მომართვის ფორმა და გამოგვიგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@iiq.gov.ge.

საჩივარში მოყვანილ გარემოებას დაურთეთ მტკიცებულება/მტკიცებულებები (არსებობის შემთხვევაში).

საინფორმაციო ბროშურა

ინოვაცია, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი