• ქართული
  • English

დასრულებული ტენდერები

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემის შექმნა დაფინანსების ახალი მოდელის ეფექტური ადმინისტრირების მიზნით

გამოქვეყნებულია: 18 თებერვალი, 2022
ძალაშია: 18 მარტი, 2022

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის „ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“ ფარგლებში,  რომელიც ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, იწვევს კომპანიებს (კონსულტანტებს) გამოხატონ ინტერესი შემდეგი მომსახურების განსახორციელებლად:  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემის შექმნა დაფინანსების ახალი მოდელის ეფექტური ადმინისტრირების მიზნით.

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ განაცხადი ინგლისურ ენაზე.

განცხადებების შემოტანის ბოლო ვადაა 2022 წლის 18 მარტი 17:00 საათი.