• ქართული
  • English

დასრულებული ტენდერები

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: I2Q პროექტის შესრულების შეფასება

გამოქვეყნებულია: 30 მაისი, 2022
ძალაშია: 14 ივნისი, 2022

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის „ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“ ფარგლებში,  რომელიც ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, იწვევს კომპანიებს (კონსულტანტებს) გამოხატონ ინტერესი შემდეგი მომსახურების განსახორციელებლად:  „I2Q პროექტის შესრულების შეფასება“.

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ განაცხადი ინგლისურ ენაზე.

განცხადებების შემოტანის ბოლო ვადაა 2022 წლის 14 ივნისის 17:00 საათი