• ქართული
  • English

დასრულებული ტენდერები

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: საკონსულტაციო მომსახურება უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობისთვის

გამოქვეყნებულია: 3 ივნისი, 2022
ძალაშია: 26 ივლისი, 2022

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო,  პროგრამის „ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, იწვევს კომპანიებს (კონსულტანტებს) გამოხატონ ინტერესი შემდეგი მომსახურების განსახორციელებლად: „საკონსულტაციო მომსახურება უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობისთვის“.

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ განაცხადი ინგლისურ ენაზე.

განცხადებების შემოტანის ბოლო ვადაა 2022 წლის 26 ივლისი, 17:00 საათი.