• ქართული
  • English

დასრულებული ტენდერები

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: „სკოლამდელი განათლების მართვისა და საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარების მიზნით“ ტექნიკური დავალების მომზადება (საერთაშორისო კონსულტანტი)

გამოქვეყნებულია: 22 თებერვალი, 2021
ძალაშია: 19 მარტი, 2021

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ ფარგლებში,  რომელიც ხორციელდება

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: „სკოლამდელი განათლების მართვისა და საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარების მიზნით“ ტექნიკური დავალების მომზადება (ადგილობრივი კონსულტანტი)

გამოქვეყნებულია: 22 თებერვალი, 2021
ძალაშია: 19 მარტი, 2021

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ ფარგლებში,  რომელიც ხორციელდება

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: ინფრასტრუქტურისა და ფიზიკური გარემოს სტანდარტების შემუშავება ზოგადი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის (სკოლებისთვის) საქართველოშიმოწვევა ინტერესის გამოსახატად: ინფრასტრუქტურისა და ფიზიკური გარემოს სტანდარტების შემუშავება ზოგადი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის (სკოლებისთვის) საქართველოში

გამოქვეყნებულია: 12 თებერვალი, 2021
ძალაშია: 22 თებერვალი, 2021

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ ფარგლებში,  რომელიც ხორციელდება

მოწვევა მონაწილეობაზე ტენდერში: Wi-Fi ქსელების მოწყობა 121 სკოლაში

გამოქვეყნებულია: 28 დეკემბერი, 2020
ძალაშია: 12 თებერვალი, 2021

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი (I2Q)“ ფარგლებში,

მოწვევა მონაწილეობაზე ტენდერში: Check Point-ის უსაფრთხოების სისტემის განახლება და პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზირება

გამოქვეყნებულია: 28 დეკემბერი, 2020
ძალაშია: 26 იანვარი, 2021

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი (I2Q)“ ფარგლებში,

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: სკოლამდელი განათლების დიაგნოსტიკური კვლევა საქართველოში

გამოქვეყნებულია: 19 ნოემბერი, 2020
ძალაშია: 19 იანვარი, 2021

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ ფარგლებში, რომელიც

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის დიაგნოსტიკური შეფასება, მონაცემთა ინტეგრაცია და ანალიტიკური სისტემების საკონსულტაციო მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 21 ოქტომბერი, 2020
ძალაშია: 04 ნოემბერი, 2020

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ ფარგლებში, რომელიც

მოწვევა კომპიუტერული აღჭურვილობის მოწოდებაზე

გამოქვეყნებულია: 19 ოქტომბერი, 2020
ძალაშია: 16 ნოემბერი, 2020

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ ფარგლებში, რომელიც

კონკურსი „ზოგადი განათლების ტენდენციების შესწავლა და შეფასება საქართველოში“

გამოქვეყნებულია: 13 ოქტომბერი, 2020
ძალაშია: 27 ოქტომბერი, 2020

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ ფარგლებში, რომელიც

მოწვევა ინტერესის გამოსახატად: უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი მოდელის შემუშავება

გამოქვეყნებულია: 21 სექტემბერი, 2020
ძალაშია: 05 ოქტომბერი, 2020

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ ფარგლებში, რომელიც

1 3 4 5