• ქართული
  • English

ხელშეკრულებები

10 იანვარი, 2022 წელი

2022 წლის 10 იანვარს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: მოკლევადიანი საკონსულტაციო მომსახურება (ადგილობრივი კონსულტანტი) – სისტემის დეცენტრალიზებული

30 ნოემბერი, 2021

2021 წლის 30 ნოემბერს, მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული პროგრამის „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტის –

18 ნოემბერი, 2021

2021 წლის 18 ნოემბერს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულებები: საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთვის ხუთწლიანი საკომუნიკაციო სტრატეგიისა

1 ნოემბერი, 2021

2021 წლის 1 ნოემბერს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულებები: მოკლევადიანი საკონსულტაციო მომსახურება (საერთაშორისო კონსულტანტი) – „მასწავლებელთა მომზადების

6 ოქტომბერი, 2021

2021 წლის 6 ოქტომბერს მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული პროგრამის „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტის –

15 სექტემბერი, 2021

2021 წლის 15 სექტემბერს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: „ინფრასტრუქტურისა და ფიზიკური გარემოს სტანდარტების შემუშავება აზოგადი საგანმანათლებლო

10 სექტემბერი, 2021

2021 წლის 10 სექტემბერს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: მოკლევადიანი საკონსულტაციო მომსახურება (საერთაშორისო კონსულტანტი) შეფასებისა და გამოცდების

13 სექტემბერი, 2021

2021 წლის 13 ივლისს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: მოკლევადიანი საკონსულტაციო მომსახურება (ადგილობრივი კონსულტანტი) – „მასწავლებელთა მომზადების

11  აგვისტო, 2021

2021 წლის 11  აგვისტოს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: საკონსულტაციო მომსახურება ზოგადი განათლების ტენდენციების შესწავლა-შეფასებისთვის საქართველოში

24 ივლისი, 2021

2021 წლის 24 ივლისს გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულება: მოკლევადიანი კონსულტანტი (საერთაშორისო) ზოგადი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის

1 2 3 4 5