• ქართული
  • English

ღონისძიებები

I2Q პროექტის განხორციელების მხარდამჭერი მისია

15-19 თებერვალი: პროექტის „ინოვაცია, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ განხორციელების მხარდამჭერი მისია