• ქართული
  • English

არქივი

უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი მოდელის შემუშავებაში დაინტერესებული მხარეები აქტიურად ჩაერთვებიან

უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი მოდელის შემუშავებაში დაინტერესებული მხარეები აქტიურად ჩაერთვებიან

პროგრამის „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“ ფარგლებში, უმაღლესი განათლების დაფინანსების მექანიზმების