• ქართული
  • English

არქივი

ადრეული განათლების დაინტერესებულ მხარეებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

ადრეული განათლების დაინტერესებულ მხარეებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

I2Q პროექტის ფარგლებში ადრეული და სკოლამდელი განათლების სექტორის დიაგნოსტიკური კვლევა ჩატარდა. კვლევას საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია