• ქართული
  • English

ელ-რესურსები

კონკურენტული ინოვაციების ფონდი (CIF) – წარმატების ისტორია

კონკურენტული ინოვაციების ფონდი (CIF) – წარმატების ისტორია

კონკურენტული ინოვაციების ფონდი (CIF) მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, I2Q პროექტის ფარგლებში, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების  ონკურენტუნარიანი ინიციატივების

კვლევა

კვლევა

დისტანციური/ონლაინ და შერეული სწავლა-სწავლების აქტუალურობა, თანამედროვე პერსპექტივები და გამოწევები

ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხი – საქართველო I2Q (IBRD)

ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხი – საქართველო I2Q (IBRD)

ბროშურა პროექტის შესახებ

ბროშურა პროექტის შესახებ

„ინოვაცია, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“