• ქართული
  • English

არქივი

ადრეული და სკოლამდელი განათლების გაუმჯობესების მხარდასაჭერად საზედამხედველო ჯგუფი შეიქმნა

ადრეული და სკოლამდელი განათლების გაუმჯობესების მხარდასაჭერად საზედამხედველო ჯგუფი შეიქმნა

I2Q პროექტის ადრეული და სკოლამდელი განათლების კომპონენტით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელების მხარდასაჭერად საზედამხედველო ჯგუფი შეიქმნა. ჯგუფის