• ქართული
  • English

არქივი

სან დიეგოს კვლევითმა ფონდმა პირველი ანგარიში წარმოადგინა

სან დიეგოს კვლევითმა ფონდმა პირველი ანგარიში წარმოადგინა

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სექტორის გაუმჯობესებაზე სან დიეგოს ექსპერტები აქტიურად აგრძელებენ მუშაობას. საკონსულტაციო

საზედამხედველო ჯგუფმა პირველი ანგარიში განიხილა

საზედამხედველო ჯგუფმა პირველი ანგარიში განიხილა

„ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)“ ფარგლებში ზოგადი განათლების კომპონენტით გათვალისწინებული აქტივობების

CIF-ის საქმიანობის გაზიარების მიზნით უსდ-ებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

CIF-ის საქმიანობის გაზიარების მიზნით უსდ-ებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, I2Q პროექტის ფარგლებში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების კონკურენტუნარიანი ინიციატივების საგრანტო დაფინანსებისათვის კონკურენტული ინოვაციის

ეფექტიანი კოორდინაციის მიზნით დონორ ორგანიზაციასთან შეხვედრა გაიმართა

ეფექტიანი კოორდინაციის მიზნით დონორ ორგანიზაციასთან შეხვედრა გაიმართა

მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, I2Q პროექტის ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების კომპონენტის ფარგლებში მიმდინარეობს სან

მსოფლიო ბანკის მიერ მხარდაჭერის მორიგი მისია განხორციელდა

მსოფლიო ბანკის მიერ მხარდაჭერის მორიგი მისია განხორციელდა

პროექტი ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხი – საქართველო (IBRD) განათლების რეფორმის მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი მექანიზმია. პროექტი მსოფლიო