• ქართული
  • English

არქივი

ადრეული განათლების გაუმჯობესებაზე სან დიეგოს კვლევითმა ფონდმა მუშაობა დაიწყო

ადრეული განათლების გაუმჯობესებაზე სან დიეგოს კვლევითმა ფონდმა მუშაობა დაიწყო

ქვეყნის მასშტაბით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მართვის სისტემის გაუმჯობესებისა და პროგრამების ხარისხის

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მხარდასაჭერად San Diego State University Research Foundation იმუშავებს

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მხარდასაჭერად San Diego State University Research Foundation იმუშავებს

I2Q პროექტის ფარგლებში, 21 სექტემბერს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა სან

საერთაშორისო ექსპერტთა გუნდთან პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

საერთაშორისო ექსპერტთა გუნდთან პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროექტის „ინოვაციის, ინკლუზიურობის

ადრეული და სკოლამდელი განათლების გაუმჯობესების მხარდასაჭერად საზედამხედველო ჯგუფი შეიქმნა

ადრეული და სკოლამდელი განათლების გაუმჯობესების მხარდასაჭერად საზედამხედველო ჯგუფი შეიქმნა

I2Q პროექტის ადრეული და სკოლამდელი განათლების კომპონენტით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელების მხარდასაჭერად საზედამხედველო ჯგუფი შეიქმნა. ჯგუფის

საზედამხედველო ჯგუფის პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

საზედამხედველო ჯგუფის პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

I2Q პროექტის ფარგლებში ზოგადი განათლების კომპონენტით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელების მხარდასაჭერად საზედამხედველო ჯგუფი შეიქმნა. საზედამხედველო ჯგუფი

სასკოლო მზაობის პროგრამისთვის ინფრასტრუქტურა წესრიგდება

სასკოლო მზაობის პროგრამისთვის ინფრასტრუქტურა წესრიგდება

მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, I2Q პროექტის ადრეული განათლების კომპონენტის ფარგლებში გათვალისწინებულია სასკოლო მზაობის პროგრამის განახლება. განახლებული