• ქართული
  • English

არქივი

CIF-ის პირველ საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით უსდ-ებისთვის საორიენტაციო შეხვედრა გაიმართა

CIF-ის პირველ საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით უსდ-ებისთვის საორიენტაციო შეხვედრა გაიმართა

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სასწავლო გარემოს სწრაფი მოდერნიზაციისა და შრომის ბაზართან კავშირების გაძლიერების ხელშეწყობის მიზნით,