• ქართული
  • English

არქივი

ადრეული განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციის პროცესის საკოორდინაციო ჯგუფმა 2022 წელი შეაჯამა

ადრეული განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციის პროცესის საკოორდინაციო ჯგუფმა 2022 წელი შეაჯამა

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციის პროცესის განხორციელების უზრუნველსაყოფად შექმნილი საკოორდინაციო ჯგუფის შემაჯამებელი