• ქართული
  • English

არქივი

ეროვნული შეფასების სისტემის დახვეწა-გაუმჯობესებაზე IBF International მუშაობს

ეროვნული შეფასების სისტემის დახვეწა-გაუმჯობესებაზე IBF International მუშაობს

I2Q პროექტის ფარგლებში, ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე მუშაობას აგრძელებს კონსორციუმი, საერთაშორისო კომპანია IBF International-ის ხელმძღვანელობით.