• ქართული
  • English

არქივი

კოორდინირებული თანამშრომლობის  მიზნით შეხვედრა გაიმართა

კოორდინირებული თანამშრომლობის  მიზნით შეხვედრა გაიმართა

დონორთა რესურსების ეფექტიანად გამოყენებისა და კოორდინირებული თანამშრომლობის  მიზნით, I2Q პროექტისა (მსოფლიო ბანკი) და ზოგადი განათლების