• ქართული
  • English

არქივი

ადრეული განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციის პროცესის საკოორდინაციო ჯგუფმა 2022 წელი შეაჯამა

ადრეული განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციის პროცესის საკოორდინაციო ჯგუფმა 2022 წელი შეაჯამა

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციის პროცესის განხორციელების უზრუნველსაყოფად შექმნილი საკოორდინაციო ჯგუფის შემაჯამებელი

სკოლების ავტორიზაციის სტანდარტების მეთოდოლოგიური და განმარტებითი დოკუმენტაციების სამუშაო ვერსიები განიხილეს

სკოლების ავტორიზაციის სტანდარტების მეთოდოლოგიური და განმარტებითი დოკუმენტაციების სამუშაო ვერსიები განიხილეს

პროექტი ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხი განაგრძობს განათლების რეფორმის მხარდამჭერ აქტივობების განხორციელებას. ზოგადი განათლების მიმართულებით აქტივობები

საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე I2Q პროექტის 2022 წელი შეაჯამეს

საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე I2Q პროექტის 2022 წელი შეაჯამეს

პროექტის ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხი – საქართველო (IBRD) ფარგლებში 2022 წლის განმავლობაში განხორციელებული სამუშაოების  შესახებ

ზოგადი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ექსპერტებისთვის ტრენინგების ციკლი დაიწყო

ზოგადი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ექსპერტებისთვის ტრენინგების ციკლი დაიწყო

I2Q პროექტის ფარგლებში ზოგადი განათლების რეფორმის მხარდამჭერი აქტივობები ხორციელდება. საკონსულტაციო კონსორციუმი – საერთაშორისო კომპანია IBF

დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრა ადრეული და სკოლამდელი განათლებისა და ზოგადი განათლების სექტორის აქტივობების მიმოხილვას დაეთმო

დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრა ადრეული და სკოლამდელი განათლებისა და ზოგადი განათლების სექტორის აქტივობების მიმოხილვას დაეთმო

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი პროექტის „ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხი –

CIF-ის პირველ საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით უსდ-ებისთვის საორიენტაციო შეხვედრა გაიმართა

CIF-ის პირველ საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით უსდ-ებისთვის საორიენტაციო შეხვედრა გაიმართა

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სასწავლო გარემოს სწრაფი მოდერნიზაციისა და შრომის ბაზართან კავშირების გაძლიერების ხელშეწყობის მიზნით,