• ქართული
  • English

არქივი

SDSURF აგრძელებს მუშაობას სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე

SDSURF აგრძელებს მუშაობას სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე

I2Q პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტი ქვეყნის მასშტაბით ადრეული და სკოლამდელი განათლების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას ითვალისწინებს.