• ქართული
  • English

არქივი

SRP ჯგუფების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მონიტორინგი შიდა ქართლის, იმერეთის, გურიისა და სამეგრელოს რეგიონებში განხორციელდა

SRP ჯგუფების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მონიტორინგი შიდა ქართლის, იმერეთის, გურიისა და სამეგრელოს რეგიონებში განხორციელდა

I2Q პროექტის ადრეული განათლების კომპონენტის ფარგლებში სასკოლო მზაობის პროგრამის განახლებაზე მუშაობა მიმდინარეობს. განახლებული პროგრამის პილოტირება