• ქართული
  • English

არქივი

ინფრასტრუქტურისა და ფიზიკური გარემოს სტანდარტები კომისიის წევრებმა განიხილეს

ინფრასტრუქტურისა და ფიზიკური გარემოს სტანდარტები კომისიის წევრებმა განიხილეს

მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის ინფრასტრუქტურის თანამედროვე სტანდარტები შემუშავდა. სამუშაოები I2Q პროექტის ფარგლებში, სკოლის ფიზიკური