• ქართული
  • English

არქივი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მისი დაქვემდებარებული ორგანიზაციებისთვის ერთიანი სააღრიცხვო პოლიტიკა შემუშავდა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მისი დაქვემდებარებული ორგანიზაციებისთვის ერთიანი სააღრიცხვო პოლიტიკა შემუშავდა

საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში დღის წესრიგში დადგა მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც საბიუჯეტო ორგანიზაციებში სააღრიცხვო პოლიტიკის