• ქართული
  • English

არქივი

უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით ორდღიანი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით ორდღიანი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

I2Q პროექტის უმაღლესი განათლების კომპონენტი ითვალისწინებს ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერებისაკენ მიმართულ ღონისძიებებს. აქტივობები თანხვედრაშია განათლებისა და მეცნიერების