• ქართული
  • English

არქივი

ინოვაცია, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი

ეცერის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

მუნიციპალიტეტი: მესტია დონორი: WB გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 21 სეტემბერს 13:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის “ეცერის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი

ინოვაცია, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი

ჭითაწყარის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი დონორი: WB გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 22 სექტემბერს 13:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის „ჭითაწყარის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი

ინოვაცია, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი

ბარდნალას საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

მუნიციპალიტეტი: ცაგერი დონორი: WB გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 20 სექტემბერს 13:30 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის „ბარდნალას საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი