• ქართული
  • English

არქივი

CIF საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართება

CIF საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2020 წლის 09 მარტის №338 ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული პროგრამით