• ქართული
  • English

არქივი

საპილოტე მუნიციპალიტეტებში ვიზიტები გრძელდება

საპილოტე მუნიციპალიტეტებში ვიზიტები გრძელდება

საქართველოში ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების გაუმჯობესებისთვის სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. I2Q პროექტის ფარგლებში, მსოფლიო