• ქართული
  • English

არქივი

პედაგოგებისთვის STEAM ექსტრაკურიკულური პროგრამების დანერგვის ტრენინგი ჩატარდა

პედაგოგებისთვის STEAM ექსტრაკურიკულური პროგრამების დანერგვის ტრენინგი ჩატარდა

მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, I2Q პროექტის ზოგადი განათლების კომპონენტის ფარგლებში, საერთაშორისო კონსორციუმი IBF International-ის ხელმძღვანელობით კომპლექსურ