• ქართული
  • English

არქივი

სამუშაო შეხვედრები სკოლებთან ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს

სამუშაო შეხვედრები სკოლებთან ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს

საკონსულტაციო კომპანია IBF International საქართველოს ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ინტენსიურად მუშაობს. კომპანიის კონსულტანტები ეცნობიან ზოგადი