• ქართული
  • English

არქივი

პედაგოგებთან თემატური შეხვედრა გაიმართა

პედაგოგებთან თემატური შეხვედრა გაიმართა

ზოგადი განათლების სიტემაში სწავლებისა და სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით სამუშაოებს აგრძელებს საკონსულტაციო კომპანია IBF