• ქართული
  • English

არქივი

CIF-ის საგრანტო კონკურსი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის

CIF-ის საგრანტო კონკურსი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2020 წლის 09 მარტის №338 ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული პროგრამით